Τον δρόμο προς το Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας παίρνει η CosmOTE, η

θυγατρική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, έπειτα και από τη χτεσινή

έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πρώτη δημόσια εγγραφή για τη διάθεση μετοχών της εταιρείας στο επενδυτικό

κοινό θα γίνει στο διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου. Οι σχετικές

διαδικασίες προβλέπουν τη διάθεση ποσοστού 15,6% του μετοχικού κεφαλαίου της

CosmOTE στο ΧΑΑ και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές έναντι περίπου 250 δισ.

δραχμών.

Το 5% των μετοχών θα προέλθει από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας. Το υπόλοιπο 10% των μετοχών που θα διανεμηθούν στους επενδυτές θα

προέλθει από τα μερίδια του ΟΤΕ (7%) και της νορβηγικής εταιρείας Telenor

(3%).

Η CosmOTE θα διαθέσει συνολικά 48.750.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 160 δρχ.

ανά μετοχή. Περίπου 17.500.000 μετοχές θα διατεθούν από την ίδια την εταιρεία

και οι υπόλοιπες 31.250.000 από τους βασικούς μετόχους της, που είναι ο ΟΤΕ

(70%) και η Telenor (30%).

Η δημόσια εγγραφή θα περιλαμβάνει:

* Διεθνή διάθεση μετοχών απευθείας με τη μορφή Διεθνών Καταθετήριων Τίτλων

(Global Depository Shares) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των ΗΠΑ.

* Διάθεση μετοχών στην Ελλάδα. Θα διατεθούν μετοχές στο ελληνικό κοινό ενώ θα

υπάρξουν και ειδικές τοποθετήσεις τόσο για το προσωπικό της CosmOTE όσο και

για τους μετόχους του ΟΤΕ.

Ειδικότερα, στους περίπου 200.000 μετόχους του ΟΤΕ θα διανεμηθούν συνολικά

περίπου 2.000.000 μετοχές της CosmOTE. Η διανομή αφορά τους επενδυτές που

είχαν στην κατοχή τους μετοχές του ΟΤΕ ως τις 29 Ιουνίου 2000.

Η CosmOTE που άρχισε να δραστηριοποιείται εμπορικά από τον Απρίλιο του 1998

διαθέτει σήμερα περίπου 1,6 εκατ. συνδρομητές. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2000

ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε περίπου 90 δισ. δρχ. και τα κέρδη της σε 8,5

δισ. δρχ. Στο ίδιο διάστημα πέρυσι ο τζίρος της CosmOTE ήταν 40,5 δισ. δρχ.

και τα κέρδη της 3,2 δισ. δρχ.