Στο τέλος του έτους, παράλληλα με τις αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές των

ακινήτων αναμένεται να αποφασισθεί και η μείωση της φορολογίας στις

μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι, ανάλογα με τις αυξήσεις που θα

αποφασισθούν, να καθορισθεί και το ποσοστό της μείωσης της φορολογίας στις

μεταβιβάσεις ακινήτων με τρόπο που να αντισταθμίζεται η φορολογική επιβάρυνση

η οποία θα προκύψει για τους φορολογουμένους από την αύξηση των αντικειμενικών

τιμών. Όπως είναι γνωστόν, οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις γονικές

παροχές και τις κληρονομικές επιβάλλονται επί των αντικειμενικών τιμών και,

άρα, εξαρτώνται από αυτές.

Έτσι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2001

δεν θα υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της φορολογίας ακινήτων. Οι υπόλοιπες

διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου αναμένεται να συζητηθούν σήμερα σε

σύσκεψη υπό τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννο

Παπαντωνίου.

Μεταξύ άλλων, στο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπεται η τιμαριθμοποίηση της

φορολογικής κλίμακας κατά 5%, η κατάργηση φόρων υπέρ τρίτων, η αύξηση των

εκπτώσεων φόρων για παιδιά.