Για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 γράφει η κ. Ευγενία

Μαχαιρίδου, από την Καλλιθέα:

«Παρακολουθώντας τις συζητήσεις και τα λεγόμενα από διάφορα άτομα που άλλοι

εκπροσωπούν τον εαυτό τους και άλλοι μικρά και μεγάλα κοινωνικά σύνολα, ως

προς την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, μία και μόνον διαπίστωση

έχω: όλοι λένε με διάφορες παραλλαγές αυτά που ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος έλεγε

εδώ και τρία χρόνια.

Και απορεί κανείς πώς οι αρμόδιοι δεν εκάλεσαν ακόμη αυτόν τον άνθρωπο που,

αποδεδειγμένα πια, γνωρίζει το θέμα άριστα και θα βοηθήσει, έστω και την

τελευταία στιγμή».

«Θα ήταν προτιμότερο τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 να

αναλάμβανε ο δημόσιος τομέας», παρατηρεί ο κ. Ρένος Συμεωνίδης, από τη Νέα

Σμύρνη. «Κάτι τέτοιο όμως, προσθέτει ο ίδιος, θα προϋπέθετε καλή και

ευσυνείδητη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών».