Ανοδικά κινήθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση οι τιμές των μετοχών του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 4.366,61

μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 49,91 μονάδες ή ποσοστό 1,16% σε σχέση με την

προηγούμενη συνεδρίαση. Η μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή τιμή σημειώθηκε στις

4.369,44 μονάδες, ενώ η μικρότερη στις 4.291,88 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/ΧΑΑ 20

έκλεισε σις 2.418,65 μονάδες, με άνοδο κατά 1,22%. Ο δείκτης FTSE/ΧΑΑ MID 40

έκλεισε στις 637,54 μονάδες, με άνοδο κατά 1,75%. Ο δείκτης της Παράλληλης

Αγοράς έκλεισε στις 910,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,08%. Από τις 344

μετοχές που άνοιξαν, 305 κινήθηκαν ανοδικά, 33 πτωτικά και 6 παρέμειναν

σταθερές. Από τους κλαδικούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο κλάδος

Κατασκευαστικών εταιρειών με ποσοστό 2,97%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε ο

κλάδος Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Λήζινγκ) με ποσοστό 0,08%. Η αξία των

συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 119,414 δισ. δρχ. (όγκος 28.671.696 τεμαχίων).

Αναλυτικότερα, τα 119,414 δισ. δρχ. προήλθαν από την Κύρια Αγορά, με

συναλλαγές 28.671.696 τεμαχίων και τα 26,953 δισ. δρχ. αφορούσαν την Παράλληλη

Αγορά, με 6.045.209 τεμάχια. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασαν ο

κλάδος των Τραπεζών με 19,972 δισ. δρχ. (2.199.944 τεμάχια) και ο κλάδος των

Διαφόρων με 10,922 δισ. δρχ. (3.170.675 τεμάχια).