Λοιπόν, αν αναζητούσε κανείς τον υπουργό εκείνο που έχει τις καλύτερες

πολιτικές σχέσεις με τους αποχωρήσαντες από τον ΣΥΝ «εκσυγχρονιστές», μάλλον

στον κ. Ν. Χριστοδουλάκη θα καταλήξει. Δεν είναι μόνον ότι τοποθέτησε στη θέση

του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης τον κ. Γ. Καλογήρου ­ πρώην

μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ. Είναι και ότι θα είναι ο

βασικός ομιλητής, την Τρίτη, στην εκδήλωση που διοργανώνει η Ανανεωτική

Εκσυγχρονιστική Κίνηση ­ ξέρετε, Μπίστης και λοιποί…

Η εκδήλωση θα γίνει στο «Εσπέρια» και θα αφορά την ΟΝΕ και τις προτάσεις

για ομοσπονδιακή Ευρώπη.