ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Κλάδος της βιολογίας. 2. Λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή

των αξιωματικών. 3. Είδος χορταρικού. ­ Μικρό οστό του ρινικού

διαφράγματος. 4. Το μύδι, στην καθαρεύουσα. 5. Εμφανίζονται

συχνά μεταξύ των επισήμων (αντίστρ.). ­ Εκκρίνεται από ειδικούς αδένες.

6. Ο ιδρυτής των χιτλερικών ταγμάτων εφόδου. ­ Ομηρική ακροθαλασσιά

(αντίστρ.). 7. Δεν έχουν δίκαια κατανεμηθεί (ουδ.). 8. Αρχαίος

συμπερασματικός σύνδεσμος. ­ Φωνήεντα από τα… σύμφωνα. ­ Αγγλικό σύμφωνο.

9. Αρχαίο κράτος της Ασίας (γεν.).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Θεατρικό έργο του Λόρκα. ­ Η κόρη ενός μεγάλου φιλέλληνα. 2.

Είναι αφηγηματικό (γεν.). ­ Πόλη της Σερβίας. 3. Ένας… Αιγινίτης.

4. Ήσαν η Φρύνη και η Λαΐς. 5. Από μια αιτιατική ακολουθείται. ­

Μεγάλος Άγγλος γλύπτης του αιώνα μας. 6. Μεγάλη σημασία τού δίνουν οι

προληπτικοί (αντίστρ.). ­ Γνωστό το φοινοκόδασός του στην Κρήτη. 7.

Πρωτεύουσα του Ζαΐρ. 8. Βουνό μεγάλου νησιού μας (αντίστρ.). ­

Κυκλοφορούν και στην Τουρκία. 9. Ευμετάβλητος, σύμφωνα με μια έννοια.

ΛΥΣΗ (08/06/2000)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 2. ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3. ΡΗΝΟΣ-ΕΣΤ

4. ΑΧ-ΓΥΑΛΙΑ 5. ΧΑΡΑ-ΦΜ 6. ΟΝΟ-ΟΥΑΛΗ 7. ΡΙΚΑΡΝΤΟ

8. ΔΑ-ΤΑΓΗ 9. ΣΤΑΛΑ-ΟΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΧΟΡΔΗ

2. ΑΜΗΧΑΝΙΑΣ 3. ΡΑΝ-ΡΟΚ 4. ΑΛΟΓΑ-ΑΙΑ 5. ΒΙΣΥ-ΟΡ

6. ΙΑ-ΑΜΥΝΤΑ 7. ΑΔΕΛΦΑΤΑ 8. ΣΑΣΙ-ΛΟΓΟ 9. ΤΑΓΗ-ΗΣ.