Ανακατατάξεις στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων επιφέρει σταδιακά το «φλερτ»

των εταιρειών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων με εταιρείες χρηματοδοτικής

μίσθωσης (leasing), στο πλαίσιο αναζήτησης νέων πόρων για τη χρηματοδότηση της

δημιουργίας εταιρικών στόλων. Οι εταιρείες leasing έχουν αποδυθεί σε έναν

αγώνα σύναψης συμφωνιών συνεργασίας με εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης

οχημάτων (ΜΜΟ), αλλά και στην ίδρυση ή στην εξαγορά αντίστοιχων εταιρειών.

Αντίστροφα, τους τελευταίους μήνες οι ΜΜΟ εκδηλώνουν ολοένα και συχνότερα

ενδιαφέρον για συνεργασία με εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ακόμα και με

μετοχική σχέση. Όπως αναφέρουν στην «Οικονομία» στελέχη της αγοράς, το όφελος

είναι αμοιβαίο για τις εταιρείες και των δύο κατηγοριών και αναμένεται να

διευρυνθεί στο μέλλον όταν αυτές καταφέρουν να προσελκύσουν και ιδιώτες

πελάτες, οι οποίοι σήμερα δανείζονται κεφάλαια καταναλωτικής πίστης από τις

τράπεζες για τη χρηματοδότηση της αγοράς του αυτοκινήτου τους.

Η βάση της συνεργασίας

Οι ΜΜΟ, βασιζόμενες στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, «προσφέρουν» στις

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φορολογική έκπτωση που αντιστοιχεί στο 100% της

αξίας των μισθωμάτων που αυτές καταβάλλουν για την δημιουργία των εταιρικών

τους στόλων οχημάτων, ανεξάρτητα από τον κυβισμό των αυτοκινήτων που

περιλαμβάνουν.

Επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα μισθώματα περιλαμβάνονται διάφορες

υπηρεσίες (περιοδικές συντηρήσεις, ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, αντικατάσταση

οχημάτων σε περιπτώσεις βλαβών κ.ά.).

Αντίθετα, οι προβλεπόμενες σχετικές εκπτώσεις που «προσφέρουν» στους πελάτες

τους οι εταιρείες leasing σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανέρχονται σε ποσοστό

μόλις 60% της αξίας των μισθωμάτων (δεν περιλαμβάνονται service, ασφάλεια

κ.λπ.) για οχήματα κυβισμού έως 1.400 κ.εκ., ενώ για μεγαλύτερο κυβισμό η

έκπτωση φόρου κατέρχεται σε 25%. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η μεγάλη ζήτηση

αυτοκινήτων για εταιρικές ανάγκες έχει μεγάλο κόστος για τις περισσότερες ΜΜΟ

και τα πιστωτικά όρια που τους παρέχουν οι συνεργαζόμενες τράπεζες δεν

επαρκούν πλέον για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους. Αποτέλεσμα είναι αυτές

να στρέφονται και στις εταιρείες leasing για τη χρηματοδότηση τους.

Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρείες leasing αγοράζουν (στο πλαίσιο

συμφωνηθέντων πιστωτικών ορίων) οχήματα για λογαριασμό του πελάτη της ΜΜΟ, τα

παραχωρούν σε αυτήν με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, στη συνέχεια τα

υπεκμισθώνουν στους πελάτες τους, οι οποίοι και καρπώνονται το μέγιστο

δικαιούμενο φορολογικό όφελος. Οι δύο συμβάσεις, στις περισσότερες των

περιπτώσεων, συνάπτονται σε μορφή back-to-back, δηλαδή περιλαμβάνουν κοινό

πρόγραμμα καταβολής μισθωμάτων.

Αναζήτηση νέων συνεργασιών

Σε συμφωνία συνεργασίας (μη μετοχική) προχώρησε πρόσφατα η Εθνική Leasing με

μεγάλη εταιρεία του κλάδου μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, η οποία

περιελάμβανε «γραμμή πίστωσης» αξίας 4 δισ. δρχ.

Οι ουσιαστικές διαφορές που προέκυψαν ανάμεσα στις δύο εταιρείες όσον αφορά

στους ακριβείς όρους της σύναψης αντίστοιχων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

οχημάτων ακύρωσε την εν λόγω συμφωνία, αλλά όχι και το ενδιαφέρον της Εθνικής

Leasing για την ανεύρεση συμμάχου στο χώρο των ΜΜΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία διαπραγματεύεται νέα συμφωνία συνεργασίας

(μη μετοχική) με μεγάλη εταιρεία ΜΜΟ που εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον, με τα

ίδια πιστωτικά όρια. Εν τω μεταξύ, στην εξαγορά ήδη υπάρχουσας ΜΜΟ ή ακόμα και

στη δημιουργία μίας νέας εταιρείας στον κλάδο στρέφεται το ενδιαφέρον της

Εμπορική Leasing, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί μετά την

οριστικοποίηση της μετοχικής σχέσης του ξένου στρατηγικού επενδυτή (Credit

Agricole) με την Εμπορική Τράπεζα, από τον οποίο προσβλέπει και την «εισαγωγή»

σχετικής τεχνογνωσίας.

Ενδιαφέρον για τη μειοψηφική συμμετοχή της σε ΜΜΟ έχει εκδηλώσει και η

Eurobank Leasing, παρά το γεγονός ότι η «αδελφή εταιρεία» του ομίλου EFG

Eurobank Ergoleasing, στο πλαίσιο της ίδιας κατεύθυνσης, προχώρησε στις αρχές

του 1999 στη δημιουργία της ΜΜΟ με την επωνυμία Autorental-Ενοικιάσεις

Αυτοκινήτων Α.Ε. Πάντως, αμφότερες οι εταιρείες συνεχίζουν να εκδηλώνουν

ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση αγορών εταιρικών οχημάτων με συνεργαζόμενες

ΜΜΟ. Επισημαίνεται ότι ο όμιλος Alpha Bank έχει ήδη εξαγοράσει από τον Ιούλιο

του 1998 το 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΜΟ Budget-Σύστημα Κίνησης. Η

εταιρεία δε συνεργάζεται με την Alpha Leasing του ιδίου ομίλου, καθώς διαθέτει

ίδια κεφαλαιακή επάρκεια. Πάντως στον όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς η συνεργασία

της Πειραιώς Best Leasing με την Πειραιώς Leasing (η οποία κατέχει το 33,5%

του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης) βαδίζει με ταχύτερους ρυθμούς, με

αποτέλεσμα η Πειραιώς Leasing να υπογράψει το 1999 συμβάσεις χρηματοδοτικής

μίσθωσης αυτοκινήτων αξίας 5,37 δισ. δρχ.