Αρχίζει από αύριο 1η Ιουνίου η εφαρμογή του θερινού κλιμακωτού ωραρίου

λειτουργίας των καταστημάτων και δημοσίων υπηρεσιών στην περιοχή της Αττικής.

Το κλιμακωτό ωράριο εφαρμόζεται ως μέτρο για την καταπολέμηση της ρύπανσης,

μια και ­ όπως προκύπτει από τις μελέτες που έχουν γίνει ­ μειώνονται

σημαντικά τα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας

και το νέφος σε ποσοστό περίπου 25%.

Έτσι, το νέο ωράριο που θα ισχύει από αύριο έχει ως εξής:

* Στις 7 π.μ. θα ξεκινούν οι δημόσιοι οργανισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις

καθώς και τα Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

* Την ίδια ώρα (7 π.μ.) θα ανοίγουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά μόνο για

τροφοδοσία (για τους πελάτες θα ανοίγουν στις 8 π.μ. όσα βρίσκονται εκτός

δακτυλίου), τα κρεοπωλεία, οι φούρνοι, τα οπωρολαχανοπωλεία, τα βαφεία –

καθαριστήρια, τα πρατήρια άρτου, τα είδη οικοδομών κ.λπ.

* Στις 7.45 π.μ. θα ξεκινούν οι τράπεζες και οι θυγατρικές τους

* Στις 8.15 π.μ. θα ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται μέσα στα όρια του

εσωτερικού δακτυλίου της Αθήνας.

Στις 9 π.μ. θα ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα (πολυκαταστήματα, είδη ένδυσης

– υπόδησης κ.λπ.) καθώς και τα χρυσοχοεία, τα υαλοπωλεία, βιβλιοπωλεία,

δισκοπωλεία, είδη καλλυντικών κ.λπ.

Μαζί με το κλιμακωτό ωράριο θα εφαρμοστούν και περιορισμοί στην τροφοδοσία των

καταστημάτων. Συγκεκριμένα, η τροφοδοσία των καταστημάτων που βρίσκονται εντός

του εσωτερικού δακτυλίου της Αθήνας θα απαγορεύεται με φορτηγά ωφέλιμου

φορτίου άνω των 3,5 τόνων, από τις 7.30 μέχρι τις 10 π.μ. και από τις 4 έως

τις 6 μ.μ.

Για τους παραβάτες του παραπάνω ωραρίου προβλέπεται πρόστιμο από 100.000 μέχρι

1.000.000 δραχμές, ενώ οι παραβάτες θα διώκονται και ποινικά.

Από την εφαρμογή του κλιμακωτού ωραρίου εξαιρούνται οι υπηρεσίες της Προεδρίας

της Δημοκρατίας, τα γραφεία των υπουργών, υφυπουργών κ.λπ. οι εκπαιδευτικοί,

το προσωπικό των φυλακών, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.