Αύξηση των κερδών κατά 173% παρουσίασε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια για το

πρώτο τρίμηνο του 2000. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, η

αύξηση δεν οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής και του περιθωρίου κέρδους αλλά

στο γεγονός ότι τα αποθέματα καυσίμων των Ελληνικών Πετρελαίων αποτιμώνται με

βάση τις αυξημένες τιμές στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ε. Τζέλλας, τα κέρδη της

εταιρείας διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο στα 16,2 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ

στο τέλος του χρόνου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 77 δισεκατομμύρια δραχμές.

Όπως έγινε γνωστό χθες αναμένεται ότι την επόμενη Τετάρτη θα προστεθούν στις

τιμές της βενζίνης οι 3,3 δραχμές που απορρόφησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια με

σκοπο τον περιορισμό των αυξήσεων. Αναμένεται μάλιστα στις 21 Ιουνίου, με

ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύνοδος του ΟΠΕΚ η οποία θα οδηγήσει είτε σε συγκράτηση

των τιμών είτε σε πιθανή άνοδο.

Επίσης χθες ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια είναι πολύ κοντά

στην εξαγορά εταιρείας εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό

συνεχίζονται οι επενδύσεις στα Σκόπια όπου η εταιρεία έχει εκδηλώσει το

ενδιαφέρον της για την εξαγορά της ρουμανικής εταιρείας PETROM, ενώ επίσης

προωθείται η εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου στο Ιράν και την Αλβανία σε

συνεργασία με την OMV.

PC SYSTEMS. Στη διανομή δωρεάν μετοχών προχωρεί η εισηγμένη εταιρεία PC

Systems, η οποία ανήκει στον Όμιλο Πουλιάδη. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της

εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη δωρεάν

διανομή μιας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά με μείωση της ονομαστικής τιμής

της μετοχής από 250 δρχ. σε 125 δρχ. Επίσης προτάθηκε η διανομή δωρεάν τριών

νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

KEGO. Στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών επεκτείνει τις δραστηριότητές

της η εισηγμένη στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ εταιρεία KEGO.

Για τον σκοπό αυτό η διοίκηση της εταιρείας συμφώνησε με τους βασικούς

μετόχους των εταιρειών Αστερίας και Ενάλιος να αγοράσει μεγαλύτερο ποσοστό

μετοχών από αυτό που είχε συμφωνηθεί αρχικά και το οποίο αναφέρεται στο

ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας που εκδόθηκε για την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, η Kego θα αποκτήσει το 84,73% των μετοχών της εταιρείας Αστερίας

καθώς και το 90,84% της Ενάλιος, έναντι ποσοστού 21,43% και 32% που κατείχε

μέχρι σήμερα αντίστοιχα.

Εξάλλου, όπως επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, η διοίκησή

της βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλους επιχειρηματίες του κλάδου των

ιχθυοκαλλιεργειών με στόχου την σύναψη ανάλογων συμφωνιών.