Οι διαδικασίες για τη μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και

μέχρι το τέλος του 2000 θα έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτό επεσήμανε χθες ο υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος

πρόσθεσε: «Υπάρχει χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ

γίνεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το ποσοστό μετοχοποίησης θα φτάσει κατ’ αρχήν το 25% και τα έσοδά του

συνδέονται με την αποτίμηση της αξίας του Οργανισμού και την αξία της μετοχή

του». Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ακόμα πως η μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ θα καλύψει το

ποσόν των 70 δισ. δραχμών που είχαν προβλεφθεί από το Βιντεολόττο για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, ο υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε και στο

προκαθορισμένο στοίχημα λέγοντας ότι «το στοίχημα θα πρέπει να αποδώσει έσοδα

στη ΓΓΑ 10 δισ. στο τέλος της χρονιάς.

Όμως, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής αυτών των χρημάτων. Ζητήθηκε αυτή η

προκαταβολή, από την οποία τα 6 δισ. θα κατανεμηθούν στη ΓΓΑ και τα υπόλοιπα 4

στο υπουργείο Πολιτισμού».

Αναφορά έγινε και στις επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών, όπου ο κ. Φλωρίδης είπε

πως «μέχρι τώρα έχουν πάρει το 15% που δικαιούνται. Τους έχουμε στείλει

έγγραφο για να μας γνωστοποιήσουν το χρονοδιάγραμμα που θέλουν τα υπόλοιπα

χρήματα, καθώς άλλες Ομοσπονδίες έχουν υποχρεώσεις στο πρώτο εξάμηνο και άλλες

θέλουν τα χρήματα σε 12 ισόποσες δόσεις.

Με βάση τις απαντήσεις τους θα καταρτίσουμε γρήγορα ένα πρόγραμμα εκταμίευσης

ανά μήνα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα έργα στο Φάληρο, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο

ιππόδρομος, ο υφυπουργός Αθλητισμού είπε πως δεν θα είναι μόνιμες κατασκευές,

αλλά τέτοιες που ο χρόνος παράδοσής τους θα είναι περίπου έξι μήνες. Η λύση

αυτή είναι ταχύτερη, καθώς υπάρχουν εταιρείες στον κόσμο που αναλαμβάνουν να

στήσουν τέτοιες κατασκευές, όπως έγινε και στην Ατλάντα.