Αισιόδοξος ως προς τη μεσοπρόθεσμη πορεία του ευρώ εμφανίστηκε ο πρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Πρόντι την Παρασκευή, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά

πως το ευρώ θα αποτελέσει το «κυρίαρχο νόμισμα» (ενώ σήμερα θεωρείται το

αμερικανικό δολάριο) δεδομένης της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα

χρόνια (12 χώρες, κυρίως από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη συζητούν ήδη

την ένταξή τους στην Ε.Ε.). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής

Υπηρεσίας Eurostat την Παρασκευή, το συνολικό κόστος εργασίας ανά ώρα της

Ευρωζώνης για το τέταρτο τρίμηνο 1999 (αναθεωρήθηκε) αυξήθηκε 2,4% έναντι της

αντίστοιχης χρονικής περιόδου το προηγούμενο έτος. Το υπουργείο Εμπορίου των

ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού (ΡΡΙ) για τον μήνα Απρίλιο

παρουσίασε μείωση ύστερα από δύο μήνες συνεχούς αύξησης. Παρά την πτώση του

ΡΡΙ Απριλίου, ο συνεχιζόμενα υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό

με τον κίνδυνο επικείμενων πληθωριστικών πιέσεων ενισχύει την πεποίθηση της

αγοράς πως η FED θα προβεί σε σημαντική αύξηση των επιτοκίων την Πέμπτη

προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας. Σύμφωνα με

τη μηνιαία έκθεση του Οργανισμού Οικονομικού Σχεδιασμού (ΕΡΑ), η ιαπωνική

οικονομία βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής ανάκαμψης (αύξηση του δείκτη

βιομηχανικών παραγγελιών του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο

Ιανουαρίου-Μαρτίου, σε τριμηνιαία βάση). Παρ’ όλα αυτά η ιδιωτική κατανάλωση

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω κυρίως του υψηλού ποσοστού ανεργίας, γεγονός

το οποίο πιθανώς θα διαμορφώσει το ΑΕΠ 1999/2000 σε χαμηλότερο επίπεδο από

αυτό που στοχεύει η ιαπωνική κυβέρνηση (0,6%). Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός κ. Mori

αναμένεται να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές για τις 25 Ιουνίου.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας κ. Παπαδήμος επανέλαβε την

Παρασκευή πως δεν υπάρχει λόγος αλλαγής της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής

έναντι του ευρώ (340,75) όταν η Ελλάδα υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.

Στο fixing της Δευτέρας η ισοτιμία ευρώ/δραχμή καθορίστηκε στο 336,460 έναντι

336,430 την Παρασκευή. Η απόκλιση του χαρακτηριστικού 10ετούς ομολόγου από το

αντίστοιχο γερμανικό κυμαινόταν στις 87 μ.β.