Όπως είναι γνωστό, την τελευταία δεκαετία, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

οι ψηφοφορίες είχαν «σασπένς» ουκ ολίγες φορές. Ε, σ’ αυτή την 5η Σύνοδο της

Κεντρικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Απόλλωνας», στο

Καβούρι, δεν υπήρξε κανενός είδους αγωνία, ούτε το προεδρείο χρειάστηκε να

εξασκηθεί στην καταμέτρηση…

Όταν η κ. Σταυρούλα Δήμου ­ που προήδρευε εκείνη τη στιγμή ­ έθεσε σε

ψηφοφορία την εισήγηση του προέδρου και του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ,

ένα δάσος από χέρια σηκώθηκε. Αμέσως μετά, ρώτησε «ποιοι καταψηφίζουν την

εισήγηση». Τότε, σηκώθηκε μόνον ένα χέρι ­ το αριστερό της κ. Μαρίας

Φραγκιαδάκη…

Η κ. Φραγκιαδάκη ­ που έχει πολλά να χωρίσει με τους «εκσυγχρονιστές» της

ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ­ δεν μπόρεσε μεν να λάβει τον λόγο στη σύνοδο, μιας και η

φωνή της είχε «κλείσει» εξαιτίας κάποιας πρώιμης καλοκαιρινής ίωσης, αλλά

προχώρησε (όπως κάθε φορά) στην καταψήφιση της εισήγησης…