Νέο επεισόδιο χθες στο σίριαλ των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτης δεν δέχθηκε την πρόταση της Διοικούσας

Επιτροπής του ΤΕΕ για αναβολή των εκλογών μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ απέρριψε και

την πρόταση για νομοθετική ρύθμιση ώστε οι εκλογές να μπορούν να γίνουν τόσο

αργά και για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τις εκλογικές διαδικασίες

στο Επιμελητήριο.

Έτσι τώρα η μόνη δυνατότητα που απομένει ­ σύμφωνα με τον νόμο ­ είναι η

αναβολή των εκλογών (που θυμίζουμε είχαν προκηρυχθεί για τις 25 Ιουνίου μετά

την αναβολή της αρχικής προκήρυξής τους για τις 26 Μαρτίου) για τις 25

Αυγούστου. Για τον λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αναμένεται να

συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα ώστε να αποφασίσει να προτείνει ως νέα ημερομηνία

εκλογών την 25η Αυγούστου, που όμως συμπίπτει να είναι ημέρα Παρασκευή, οπότε

προκύπτει νέο πρόβλημα!

Το γενικό μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί με τις εκλογές του ΤΕΕ συμπληρώνεται

από τη γνωμοδότηση του εντεταλμένου (από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

νομικού συμβούλου στο ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Θ. Ρετζεπέρη ότι αρμόδια για να αποφασίζει

για τέτοια θέματα στο ΤΕΕ δεν είναι η Διοικούσα Επιτροπή του αλλά η

Αντιπροσωπεία (κάτι σαν τη Βουλή των μηχανικών).

Όμως όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις για εκλογές στο ΤΕΕ ­ όλα τα προηγούμενα

χρόνια ­ ελαμβάνοντο από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Από την πλευρά του ΤΕΕ μπαίνει τώρα και το ερώτημα πώς θα γίνουν εκλογές τον

Αύγουστο, μήνα διακοπών, ­ και μάλιστα, παραδοσιακά, τον Αύγουστο η

συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών κάνει διακοπές, αφού ακόμη και τα

Πολεοδομικά Γραφεία κλείνουν. Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ, με καταχωρήσεις του στα

μέσα ενημέρωσης χθες, ειδοποιούσε τους μηχανικούς-μέλη του ότι οι εκλογές

αναβάλλονται για τον Νοέμβριο.