ΠΑΤΡΑ

Αποκαλυπτικό έγγραφο. Στις 19 Απριλίου 2000 ο δικαιούχος πήρε ειδοποίηση από

τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ότι δικαιούται να πάρει σπίτι από την

κλήρωση της 26ης Ιουνίου 1983!Δεκαεπτά χρόνια χρειάστηκε ο Οργανισμός

Εργατικής Κατοικίας για να εξετάσει τα δικαιολογητικά ενός πολύτεκνου

δικαιούχου από την Πάτρα που είχε αποκλειστεί από την κλήρωση του 1983 και τη

θέση του είχε πάρει άλλος που δεν τηρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις!

Ο δικαιούχος έκπληκτος παρέλαβε μετά 17 χρόνια το έγγραφο του ΟΕΚ να

προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να περιέλθει στην κατοχή

του η κατοικία που του ανήκει.

Η κλήρωση των εργατικών κατοικιών είχε γίνει στην Πάτρα τον Ιούνιο του 1983

και όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «κατόπιν

οριστικού αποκλεισμού τακτικού κληρούχου, ο οποίος δεν συγκέντρωνε τις νόμιμες

προϋποθέσεις, παίρνετε εσείς τη θέση του ως νόμιμος επιλαχών επειδή έχετε τον

επόμενο κληρωμένο αριθμό της ίδιας κατηγορίας».

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των δανειοδοτηθέντων από τον Οργανισμό Εργατικής

Κατοικίας κ. Κώστας Βασιλείου «υπάρχουν πολλές υποθέσεις δικαιούχων που

υποβάλλονται σε πολύχρονες ταλαιπωρίες». Ο σύλλογος των δανειοδοτηθέντων σε

επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό αναφέρει ότι «πρέπει να εξετασθούν παρόμοια

θέματα γραφειοκρατίας και να δίνονται λύσεις σε σωστά χρονικά διαστήματα».

Χαρακτηρίζει το περιστατικό τραγελαφικό και παράλληλα καλεί το υπουργείο

Εργασίας να ενημερώσει για τον αριθμό των εργατικών κατοικιών που παραμένουν

αδιάθετες έως σήμερα και σε ποια διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται.