Νέα επιτόκια για στεγαστικά και προσωπικά δάνεια ανακοίνωσε η Τράπεζα American

Express. Συγκεκριμένα, τα επιτόκια των δραχμικών στεγαστικών της δανείων

ανέρχονται σε 9,80% (κυμαινόμενο), 8,45% (σταθερό τριετίας) και 7,95% (σταθερό

πενταετίας). Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων της American Express σε ευρώ

ανέρχονται σε 5,50% (κυμαινόμενο), 6,75% (σταθερό τριετίας) και 7,15% (σταθερό

πενταετίας). Επισημαίνεται ότι το επιτόκιο του προσωπικού δανείου της τράπεζας

μειώθηκε κατά 1,00% σε 18,80%.

Πάντως, η American Express ανακοίνωσε και νέα επιτόκια καταθέσεων για τους

πελάτες της, τα οποία ανέρχονται έως 6,00% για το απλό ταμιευτήριο και έως

6,25% για τον λογαριασμό Amex 2000, ανάλογα με την αξία της κατάθεσης.