ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η

διοίκηση της εταιρείας, τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2000, στις 5 το απόγευμα, στα

γραφεία της εταιρείας. Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η

ονομαστικοποίηση των μετοχών και η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του

καταστατικού της εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί

τους μετόχους της η διοίκηση της εταιρείας, τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2000, στις 2 το

μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν

είναι η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την

επωνυμία της και την απόκτηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών.

ΞΙΦΙΑΣ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η διοίκηση

της εταιρείας, τη Δευτέρα 8 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι. Η συνέλευση θα

πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας και στα θέματα της ημερήσιας

διάταξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

με καταβολή μετρητών.