Σε εκτεταμένους ελέγχους στις δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ) θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ο υφυπουργός Οικονομικών κ.

Γιώργος Δρυς καλεί τους Οργανισμούς να αυξήσουν τους ιδίους πόρους τους.

Ο κ. Γιώργος Δρυς σε ομιλία του στο έκτακτο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων και Κοινοτήτων για τα «οικονομικά των ΟΤΑ» είπε ότι «υπάρχει ένα κλίμα

μη άριστης αξιοποίησης των οικονομικών από τους ΟΤΑ» και πρόσθεσε: «Είναι

αναγκαίο το σύνολο των δαπανών των ΟΤΑ να τεθεί κάτω από το καθεστώς συνεχούς

ελέγχου». Ο υφυπουργός είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ελεγκτικό σύστημα που

χωρίς να ενεργεί ασφυκτικά στις συναλλαγές και στις πληρωμές των Οργανισμών,

να εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας.