Στον «Ευαγγελισμό» εισήχθη χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Βάσω Παπανδρέου για να υποβληθεί σε

προγραμματισμένη εγχείρηση χολοκυστεκτομής.

Η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, διότι έπειτα από μια κρίση κολικού την οποία

υπέστη η υπουργός τη Μεγάλη Τετάρτη, διαπιστώθηκε ότι έχει πέτρες στην

χοληδόχο κύστη.

«Η επέμβαση γίνεται εν ψυχρώ, με λαπαροσκόπηση, και είναι μια απλούστατη

εγχείρηση που την κάνουμε 3-4 φορές την ημέρα», μας είπε ο χειρουργός της κ.

Παπανδρέου, κ. Σωτήρης Στυλογιάννης.

«Προγραμματίσαμε την επέμβαση για τις 7 π.μ. και η υπουργός θα μπορούσε να

βγει ως το βράδυ, αλλά προτιμάμε να την κρατήσουμε μία μέρα στο νοσοκομείο».

Η επέμβαση αυτή (λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή), που συνδυάζει δοκιμασμένες και

ακριβείς χειρουργικές μεθόδους με προηγμένα τεχνολογικά μέσα, προτιμάται από

τους χειρουργούς διότι παρέχει πολλά οφέλη έναντι της κλασικής εγχείρησης:

προκαλεί λιγότερη ταλαιπωρία στον ασθενή, απαιτεί βραχύτερη παραμονή του στο

νοσοκομείο, ενώ η περίοδος ανάρρωσης είναι μερικές ημέρες αντί για εβδομάδες.

Επιπλέον, αφήνει αδιόρατες, μικροσκοπικές ουλές, αντί για μία μεγάλη.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική γίνεται με διάνοιξη τριών μικροσκοπικών τομών,

μέσα από τις οποίες εισάγονται το λαπαροσκόπιο και τα ειδικά χειρουργικά

όργανα.

Το λαπαροσκόπιο είναι εφοδιασμένο με κάμερα, και ο χειρουργός βλέπει το

εσωτερικό της κοιλιάς σε μια οθόνη. Η διάρκεια της επεμβάσεως είναι 45 λεπτά

περίπου και γίνεται με ολική αναισθησία.