ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ κανονικά τα έργα για την κατασκευή της Λεωφόρου

Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

απέρριψε χθες τις προσφυγές που είχαν υποβάλει οι Δήμοι Βριλησίων και

Χαλανδρίου, επιδιώκοντας να μπλοκάρουν το έργο.

Οι δύο δήμοι ζητούσαν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες

εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία της νέας

λεωφόρου ­ ιδίως του τμήματος από τον ανισόπεδο κόμβο Κηφισίας έως το

αεροδρόμιο των Σπάτων ­, αλλά το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε τις

προσφυγές ως απαράδεκτες, γιατί οι όροι κατασκευής του έργου έχουν κυρωθεί με

νόμο (2338/95).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνει ότι με τη νομοθετική κύρωση του έργου παύουν

να ισχύουν οι διοικητικές πράξεις που προσβάλλουν οι προσφεύγοντες και

επομένως οι προσφυγές τους είναι απαράδεκτες, ασχέτως αν επικαλούνται

ιδιαίτερο έννομο συμφέρον. Αποδεχόμενη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η

Ολομέλεια ουσιαστικά δίνει απάντηση και στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, που πρόσφατα,

κατά την επεξεργασία διατάγματος για τη διάνοιξη της Λεωφόρου Υμηττού, είχε

αποφανθεί ότι οι νόμοι που κυρώνουν τους όρους κατασκευής των λεγόμενων

μεγάλων έργων είναι αντισυνταγματικοί.