ΣΤΗ «σκακιέρα» που έχει στηθεί στην τραπεζική αγορά ίσως κάνει την παρουσία

της τους επόμενους μήνες και η Εθνική Τράπεζα. Η εμφάνισή της θα γίνει

πιθανότατα με την εξαγορά πιστωτικού ιδρύματος.

«Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο», τόνιζαν στελέχη της μεγαλύτερης ελληνικής

τράπεζας όταν τέθηκαν υπόψη τους αυτές οι πληροφορίες. Όμως εκτιμάται ότι οι

επόμενες κινήσεις της Τράπεζας θα συνδέονται τόσο με την ολοκλήρωση της

διαδικασίας συγχώνευσής της με την Κτηματική όσο και με την επιθυμία που

υπάρχει για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του μεγέθους της ΕΤΕ, ώστε σε μερικά

χρόνια να εξελιχθεί σ’ έναν πολύ ισχυρό «παίκτη» στην περιφερειακή αγορά των

Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σκέψεις που

υπάρχουν σχετικά με μία ενδεχόμενη εξαγορά συνδέονται με τις ανάγκες που

υπάρχουν ­ ή θα παρουσιασθούν ­ για στελεχικό δυναμικό ή για ενίσχυση

συγκεκριμένων τομέων της Τράπεζας, π.χ. ο τομέας των μικρών εργασιών.

Πάντως, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ΕΤΕ εντάσσεται και η έναρξη λειτουργίας

του καταστήματός της στο Βουκουρέστι, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου έκανε ο

διοικητής της κ. Θ. Καρατζάς.

Στο παιχνίδι όμως μπαίνει και η Εμπορική, αφού η πώληση του πλειοψηφικού

πακέτου της Ιονικής οδηγεί σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης. Αυτό

σημαίνει ότι η Τράπεζα θα μπει στη νέα χιλιετία με περισσότερα κεφάλαια που

δίνουν τη δυνατότητα εντονότερης παρουσίας στην τραπεζική αγορά.

Πάντως, σχετικά με πληροφορίες που εμφάνιζαν ως πιθανή τη συγχώνευση της ΕΤΕ

με την Εμπορική, κορυφαία στελέχη των δύο Τραπεζών απέκλειαν το ενδεχόμενο αυτό.

* Στο «παιχνίδι» της αγοράς βρίσκονται όμως και άλλες Τράπεζες. Έτσι, η

Πειραιώς και η Μακεδονίας-Θράκης προχωρούν σε αύξηση των μετοχικών τους

κεφαλαίων κατά 74 δισ. δραχμές περίπου (39 δισ. δραχμές η Πειραιώς και 35 δισ.

δραχμές η Μακεδονίας-Θράκης), ενώ η Xiosbank αυξάνει τα ίδια κεφάλαιά της κατά

12 δισ. δραχμές.