Σε θέση μάχης βρίσκονται οι περισσότερες μεγάλες ελληνικές τράπεζες οι οποίες

προσπαθούν τώρα να ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη θέση τους στην

αγορά, εν όψει της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Με επίκεντρο την πώληση του

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ιονικής ήδη οι περισσότερες μεγάλες ελληνικές

τράπεζες μελετούν τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν.ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ στη μάχη

αυτή είναι σίγουρα οι εμφανιζόμενοι ως «μνηστήρες» της Ιονικής Τράπεζας,

δηλαδή η Alpha Τράπεζα Πίστεως, η Τράπεζα Εργασίας και η Eurobank. Όμως και οι

υπόλοιπες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα δεν θεωρεί απίθανη μια εξαγορά όταν

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγχώνευσης με την Κτηματική.

Όμως στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον εντοπίζεται στους μνηστήρες της Ιονικής

Τράπεζας, οι διαδικασίες πώλησης της οποίας ξεκινούν στις 12 Ιουνίου.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως, η οποία έχει ήδη εκδηλώσει και το ενδιαφέρον της για

την Ιονική Τράπεζα, προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Ήδη

ανακοινώθηκε και επίσημα η σύγκληση στις 11 Ιουνίου της έκτακτης γενικής

συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας «με μοναδικό θέμα την αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου». Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν, όπως τονίζεται, για την

«υποστήριξη του προγράμματος ανάπτυξης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του ποσού που θα

αντληθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αφού ­ όπως τόνιζαν τραπεζικοί

αναλυτές ­ «αυτό θα είναι τελικά συνάρτηση των συνθηκών της αγοράς». Πάντως

αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν

και για τη χρηματοδότηση της αγοράς της Ιονικής Τράπεζας.

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕ ΟΡΟΥΣ

Από την πλευρά της Τράπεζας Εργασίας, αν και δεν έχει γίνει καμία επίσημη

ονομαστική αναφορά για το ενδιαφέρον εξαγοράς της Ιονικής, κορυφαία στελέχη

της τονίζουν ότι «η Τράπεζα θα είναι παρούσα σε οποιαδήποτε αξιόλογη

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης». Παρ’ όλ’ αυτά στη συμμετοχή της βάζει όρους όπως,

για παράδειγμα, «το νέο σχήμα να είναι βιώσιμο και να προωθηθούν ρυθμίσεις που

θα μειώνουν το λειτουργικό κόστος».

Στελέχη της Eurobank, όταν ρωτήθηκαν για το ενδιαφέρον της Τράπεζας, τόνισαν

ότι το θέμα μελετάται δείχνοντας έτσι το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον του ομίλου για

την περίπτωση της Ιονικής Τράπεζας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Πάντως όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την Ιονική προσπαθούν να κρατήσουν κλειστά

τα χαρτιά τους, αφού ουσιαστικά ξέρουν και οι ίδιοι ότι η υπόθεση της

ιδιωτικοποίησης της τέταρτης σε μέγεθος τράπεζας απαιτεί προσεκτικές κινήσεις,

αφού τα δεδομένα είναι ρευστά και η απεργία των εργαζομένων επηρεάζει και τα

μεγέθη της Τράπεζας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά,

ερωτηματικό είναι η στάση που θα κρατήσει η Τράπεζα Πειραιώς στην υπόθεση της

πώλησης της Ιονικής.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Όμως το κλίμα για την Ιονική έχει διαφοροποιηθεί τις τελευταίες μέρες, καθώς

δεν είναι λίγοι εκείνοι οι τραπεζίτες που μετρούν τις επιπτώσεις που έχει η

συνεχιζόμενη απεργία των εργαζομένων στη θέση που έχει η Τράπεζα στην αγορά.

Εκεί θα πρέπει να αποδοθούν και οι απόψεις που διατυπώνουν σε κατ’ ιδίαν

συζητήσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε μέρα απεργίας πριονίζει τα

διαπραγματευτικά ατού του πωλητή. Πάντως κυβερνητικό στέλεχος, υπόψη του

οποίου τέθηκαν τα παραπάνω, δήλωνε χθες στα «ΝΕΑ» ότι οι «διαδικασίες δεν

επηρεάζονται από τέτοια φαινόμενα».

ΚΙ Ο… ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ

Πάντως όλοι όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση της Ιονικής δεν

αποκλείουν και το ενδεχόμενο να εμφανισθεί ξαφνικά κάποιος ενδιαφερόμενος από

το εξωτερικό. «Οι αμερικανικές τράπεζες της νέας γενιάς, οι γερμανικές

τράπεζες αλλά και ορισμένες ισπανικές, έχουν ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο τη

διαδικασία επέκτασης μέσω εξαγορών. Αν η Ελλάδα είναι μέσα στους στρατηγικούς

τους στόχους, τότε η σημερινή συγκυρία τούς ευνοεί» τόνιζε με νόημα πριν από

μερικές εβδομάδες τραπεζίτης που εμπλέκεται στην υπόθεση της πώλησης της

Ιονικής Τράπεζας.