ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Στα ψάρια αυτά ανήκουν και οι πέρκες. 2. Ποταμός της

Γερμανίας, στα σύνορά του με την Ολλανδία. ­ Διακριτικό πρόθεμα ξένων

ονομάτων. 3. Λέξη… παρηγορητική. 4. Ευρωπαίος πολιτικός. ­

Είναι, συχνά, πρόδρομος βροχής (γεν.). 5. Αυτοί δεν επιδέχονται

μεταβολής. 6. Μάρκα ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. ­ Άρθρο. 7. Για τη

μεταφορά υγρών χρησιμοποιείται, στη γενική (αντίστρ.). ­ Κατάληξη

υποκοριστικού. 8. Η πιο μικρή εκλογική περιφέρεια. 9. Αυτή δεν

λαμβάνεται υπ’ όψιν (με άρθρο).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Είναι και η Εκάλη. 2. Έχει κι αυτό τους κινδύνους του.

3. Γραφική η στολή τους. 4. Συχνά πλινθόκτιστη. 5. Γάλλος

φιλόσοφος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «αλτρουισμός» (με άρθρο). ­ Πόλη

του Ιράν. 6. Κωμόπολη της Πιερίας (αντίστρ.). ­ Σύμβολό του είχε τον

Ήλιο. 7. Μορφή ακίνητης περιουσίας (αντίστρ.). ­ Πρωτεύουσα του

γαλλικού αυτού νομού είναι η Λαν. 8. Ό, τι και το 6 β’ κάθετα. ­

Καθορισμένοι από πριν (αντίστρ.). 9. Χαρακτηρίζονται έτσι από τις

θέσεις τους.

ΛΥΣΗ (12/5/98)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΟΜΟΤΕΧΝΟΣ 2. ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 3. ΟΛΕΣ ­ ΙΟ

4. ΣΑ ­ ΚΑΛΥΨΗ 5. ΠΡΙΑΜΟΣ 6. ΝΙΟ ­ ΕΣ ­ ΠΠ 7.

ΝΑΔΙΡ ­ ΠΟΑ 8. ΙΟΟ ­ ΝΕΑ 9. Η ΚΑΡΦΙΤΣΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΗ 2. ΜΑΛΑΡΙΑ 3. ΟΝΕ ­ ΙΝΔΙΑ 4. ΤΟΣΚΑ ­ ΡΟΙ

5. ΕΜ ­ ΦΟΡΕΜΑ 6. ΧΕΙΛΟΣ 7. ΝΤΟΥΣ ­ ΠΑΤ 8. ΟΡ ­

ΠΟΕΣ 9. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ