ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ Πάγο έφθασε η διαμάχη για τον τίτλο της εφημερίδας «Αδέσμευτος

Τύπος», καθώς η πλευρά του επιχειρηματία Κ. Μήτση με χθεσινή αναφορά προς τον

πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Στ. Ματθία ζητεί την πειθαρχική δίωξη

πρωτοδίκη, καταγγέλλοντάς τον ουσιαστικά για μεροληπτική στάση υπέρ του Δημ.

Ρίζου. Η εταιρεία «Αδέσμευτος Τύπος Α.Ε.», με βασικό μέτοχο τον Κ. Μήτση,

στρέφεται εναντίον του πρωτοδίκη Ι. Ξυροτύρη που εξέδωσε το περασμένο Σάββατο

την προσωρινή διαταγή με την οποία επετράπη στον Δ. Ρίζο να εκδώσει και

κυκλοφορήσει κυριακάτικο φύλλο υπό τον τίτλο «Αδέσμευτος Τύπος – Κυριακάτικη

Έκδοση». Στην αναφορά γίνεται λόγος για προσωρινή διαταγή που αποτελεί προϊόν

«εξόφθαλμου νομικού σφάλματος» κι αυτό γιατί το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας

με προγενέστερη απόφαση είχε απαγορεύσει στον Δ. Ρίζο την κυκλοφορία

εβδομαδιαίας εφημερίδας υπό τον τίτλο «Αδέσμευτος της Κυριακής» ή οποιοδήποτε

άλλο που αποτελούσε απομίμηση ή παραποίηση αυτού. Κι ακόμη, γιατί ο ίδιος

δικαστής είχε απορρίψει στις 20 Απριλίου «παρόμοιο αίτημα προσωρινής διαταγής»

που είχε υποβάλει η πλευρά του Κ. Μήτση.