ΑΠΟ ΤΗΝ ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Εργατικής

Κατοικίας (ΟΕΚ) για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του 1998. Οι

ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του ΟΕΚ μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του

Οργανισμού, που βρίσκονται επί της οδού Σολωμού 60 (σχεδόν γωνία με Πατησίων),

και στα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού ανά την Ελλάδα, προκειμένου να

πάρουν όποιες πληροφορίες χρειάζονται και να καταθέσουν τη σχετική αίτηση

επιδότησης.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι όσοι από τους δικαιούχους του Οργανισμού είχαν

πάρει επιδότηση για το 1997 δεν χρειάζεται να μετακινηθούν προς τα γραφεία του

ΟΕΚ, δεδομένου ότι τα απαραίτητα για την κατάθεση της αίτησης έντυπά τους

έχουν ήδη αποσταλεί στο σπίτι τους ταχυδρομικά.

Ο πρόεδρος του ΟΕΚ, κ. Αθανάσιος Χανακούλας, δήλωσε ότι το πρόγραμμα

επιδότησης ενοικίου έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του εργαζόμενου κόσμου της

χώρας ως ένα πρόγραμμα που ανακουφίζει τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά,

μέχρις ότου μπορέσουν να επωφεληθούν από ένα από τα άλλα, κύρια προγράμματα

στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ. Για τη φετινή χρονιά, προβλέπεται ότι θα

επιδοτηθούν 40.000 περίπου δικαιούχοι.