ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια ενός

εκατομμυρίου ψηφιακών παροχών, μεταξύ του ΟΤΕ και των εταιρειών Ιντρακόμ και

Ζίμενς, απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας όλοι όσοι

είχαν κατηγορηθεί για απιστία και άλλα αδικήματα εις βάρος του Οργανισμού.

Στο σκεπτικό του βουλεύματος τονίζεται ιδιαίτερα πως η σύμβαση, για την οποία

διενεργήθηκαν πολυετείς έρευνες, ήταν για τον ΟΤΕ μόνο επωφελής και ότι σε

καμία περίπτωση δεν ζημιώθηκε. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών (πρόεδρος:

Εμ. Σεργάκης, μέλη: Χρ. Παπούλιας και Εμ. Βέλλης) συντάσσονται απόλυτα με την

άποψη του εισαγγελέα Λάμπρου Καράμπελλα, ο οποίος ­ μετά τη διενέργεια

προκαταρκτικής εξέτασης ­ είχε ασκήσει την ποινική δίωξη, αλλά τελικά

εισηγήθηκε την απαλλαγή όλων των προσώπων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση των

ψηφιακών παροχών.

Στις 90 σελίδες του παραπεμπτικού βουλεύματος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεν

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε

δίκη». Οι κατηγορούμενοι ήταν συνολικά 69 στους οποίους είχαν αποδοθεί

αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως απιστία, ηθική αυτουργία, απάτη και

παράβαση καθήκοντος.

Συγκεκριμένα τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου με το υπ’ αριθμόν 685/1998

βούλευμά τους αποφαίνονται ότι πρέπει να απαλλαγούν όλοι όσοι διώχθηκαν

ποινικά για την υπόθεση και αυτοί ήταν τα μέλη δύο διοικητικών συμβουλίων και

στελέχη του ΟΤΕ, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών καθώς και οι

υπεύθυνοι των εταιρειών Ιντρακόμ και Ζίμενς Σ. Κόκαλης και Η. Γεωργίου αντίστοιχα.

Όπως διαπιστώνεται στο βούλευμα, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, η

κατακύρωση της επίμαχης προμήθειας στις δύο εταιρείες όχι μόνο δεν έβλαψε,

αλλά αντίθετα ωφέλησε κιόλας τον ΟΤΕ. Και στο σκεπτικό του βουλεύματος

προστίθεται: «Ακόμη και αν υπήρξε από τους μειοδότες παράβαση των όρων της

διακήρυξης, δεν συνέφερε τον ΟΤΕ να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, γιατί αν

γινόταν απευθείας ανάθεση της προμήθειας, αυτή έπρεπε να γίνει στους ίδιους

μειοδότες. Αν δε γινόταν νέος διαγωνισμός, οι απώλειες του ΟΤΕ από την

καθυστέρηση θα ξεπερνούσαν τα 34 δισεκατομμύρια δραχμές»