Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν απ’ αυτή την εβδομάδα τα ωράρια απασχόλησης, οι

υπερωρίες, τα ρεπό, τα επιδόματα και το καθεστώς των μεταθέσεων – προαγωγών

όλων των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, την ερχόμενη Πέμπτη, ανοίγει τα χαρτιά της για τις αλλαγές που

σχεδιάζει στον εθνικό αερομεταφορέα, τόσο σε εργασιακό (κανονισμούς εργασίας)

όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (bussines plan). Ακόμα, θα ανακοινώσει σημείο

προς σημείο τις αποκλίσεις του προγράμματος εξυγίανσης της Ο.Α, που

σημειώθηκαν στο διάστημα εφαρμογής του (1995-1997).

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, θα ξεκινήσει ο διάλογος ανάμεσα στη διοίκηση της

Ο.Α. και τους εργαζομένους, με στόχο, πριν από το Πάσχα, η εταιρεία να

αποκτήσει νέο εργασιακό χάρτη και να προχωρήσει στις απαραίτητες προετοιμασίες

(ανακατανομή μόνιμου προσωπικού, συμπλήρωση κενών θέσεων με εποχικούς

υπαλλήλους) για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος δρομολογίων.

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ειδικότερα, για τους νέους κανονισμούς εργασίας που θα προταθούν στο προσωπικό

της Ο.Α, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αυτοί βρίσκονται πολύ κοντά σε

αντίστοιχους κανονισμούς άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών.

Οι εργαζόμενοι της Ο.Α., από την πλευρά τους, αναμένουν «ψύχραιμα», όπως

χαρακτηριστικά δηλώνουν οι εκπρόσωποί τους, τις επίσημες προτάσεις για τους

κανονισμούς εργασίας και ζητούν από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της

εταιρείας, στο πλαίσιο του διαλόγου που θα ξεκινήσει, να «αποκαταστήσουν ένα

κλίμα καλών προθέσεων».

ΡΕΠΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επίσης, τονίζουν, ότι οι θέσεις τους «θα είναι υπεύθυνες, τεκμηριωμένες και

σαφείς, όπως ήταν και στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης της

Ο.Α.», καθώς και τότε είχαν κληθεί να προβούν σε παραχωρήσεις.


Στο τραπέζι του διαλόγου για τους κανονισμούς εργασίας θα τεθούν εκ νέου τα

πάσης φύσεως επιδόματα (τροφής, απασχόλησης εκτός έδρας κ.λπ.) όλου του

προσωπικού και κυρίως των ιπταμένων.

Επίσης, θα συζητηθούν ο επανακαθορισμός των ημερών ανάπαυσης (ρεπό) των

ιπταμένων μετά τα μεγάλα ταξίδια και η μείωση του αριθμού των πληρωμάτων

θαλάμου διακυβέρνησης (πιλότων, ιπταμένων μηχανικών) και καμπίνας επιβατών

(αεροσυνοδών), ανάλογα με τους τύπους των αεροσκαφών. Ακόμα, θα εξεταστεί η

αλλαγή του καθεστώτος των αναρρωτικών αδειών των ιπταμένων, με στόχο την

καθιέρωση αυστηρότερων ελέγχων για τις ημέρες των απουσιών τους και την

πιστοποίηση των δηλουμένων από τους ίδιους ασθενειών.

Σε νέες βάσεις θα μπουν και οι κανονισμοί που αφορούν στην επικουρική

ασφάλιση, καθώς και εκείνοι που σχετίζονται με την παροχή δωρεάν εισιτηρίων

στους υπαλλήλους της Ο.Α. και τα μέλη των οικογενειών τους.

Επιπλέον, θα αναθεωρηθούν οι κανονισμοί που αφορούν στην προσφορά

υπερεργασίας, τις προσλήψεις και το εποχικό προσωπικό, ενώ θα επιδιωχθεί η

«απελευθέρωση» των εσωτερικών μετακινήσεων υπαλλήλων για την κάλυψη των κενών

σε διάφορους τομείς.

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μέσω των αλλαγών αυτών, αλλά και με την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος, η

κυβέρνηση προσδοκά τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Ο.Α. κατά περίπου 40

δισ. δραχμές.

Η διοίκηση της Ο.Α. σε πρώτη φάση θα επιδιώξει τη μετακίνηση περίπου 1.000

υπαλλήλων από τα γραφεία σε θέσεις «πρώτης γραμμής» των αεροδρομίων (πίστα,

τσεκ ιν, χάντλιγκ κ.λπ.).

Επίσης, με τη θέσπιση διακεκομμένου – ελαστικού ωραρίου για το μεγαλύτερο

μέρος των υπαλλήλων εδάφους, σκοπεύει να καλύψει τα μεγάλα κενά που

παρουσιάζονται σε νευραλγικούς τομείς.

ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξάλλου, για την κάλυψη των κενών αυτών η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία

«δεξαμενής» εποχικού προσωπικού. Απ’ αυτή θα αντλεί προσωπικό ­ χωρίς να

χρειάζεται να το ξαναεκπαιδεύει ­ όποτε έχει ανάγκη (καλοκαίρι, γιορτές

κ.λπ.). Την ίδια τακτική ακολουθούν, άλλωστε, όλες οι μεγάλες αεροπορικές

εταιρείες στην Ευρώπη.