ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τουρισμού Κρήτης. Πρόκειται για ένα φορέα που θα δώσει ώθηση στον

τουρισμό του νησιού ή για έναν ακόμη πειραματισμό;

Ο καιρός θα δείξει, αν και χθες στο Ρέθυμνο κατά την υπογραφή του καταστατικού

όλοι ήταν αισιόδοξοι.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Νίκος Σκουλάς χαρακτήρισε ιστορική για τον

τουρισμό της Κρήτης τη χθεσινή μέρα, που οι φορείς του νησιού συντονίζουν τη

δράση τους για την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, με τη δημιουργία της

Εταιρείας Τουρισμού Κρήτης.

Το καταστατικό της εταιρείας ­ στην οποία συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, οι

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λασιθίου, η ΤΕΔΚ

Κρήτης, η Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και

Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ηρακλείου, ο Σύλλογος

Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Χανίων, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων

Ν. Λασιθίου, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, η Παγκρήτια

Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ­ έχει δυναμικό

χαρακτήρα και μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες που οι

εξελίξεις ή η πραγματικότητα αναδεικνύουν.

Η δομή της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο σχέδιο καταστατικού, προσδιορίζει

μεταξύ άλλων τη λειτουργία ενός 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, μιας

εννεαμελούς Γραμματείας του Δ.Σ., μιας επταμελούς Επιτροπής Σχεδιασμού και

ενός Προγραμματικού Συμβουλίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Σκουλάς τόνισε ότι εκτός από τα αυτονόητα

οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία των φορέων, η εταιρεία έχει μια

ευέλικτη δομή. Ως ενδιάμεσος φορέας μπορεί να έχει πρόσβαση σε κοινοτικούς

πόρους, η ευέλικτη μορφή της ως εταιρεία θα της επιτρέψει να παίζει ενεργό

ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Για να μπορέσει να λειτουργήσει όμως

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο οργανόγραμμα και τη στελέχωσή της.