Λιγότερη παπαγαλία στο Νέο Λύκειο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 31/03/2011 07:00 |
 Λιγότερη  παπαγαλία  στο Νέο  Λύκειο
Η υπουργός Παιδείας Αννα ∆ιαµαντοπούλου (κέντρο) παρουσιάζει τις αλλαγές για τα Λύκεια παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Φώφης Γεννηµατά (αριστερά) και της υφυπουργού Εύης Χριστοφιλοπούλου (δεξιά)

∆εν θα υπάρχει προκαθορισµένη εξεταστέα ύλη ενώ ο θεσµός της ερευνητικής εργασίας θα έχει κοµβικό ρόλο στην αξιολόγηση του µαθητή
Ενα σχολείο µε µαθητές που θα εκπονούν ερευνητικές εργασίες (πρότζεκτ) ακόµη και στην αγγλική γλώσσα, µε λιγότερα µαθήµατα µεγαλύτερης εµβάθυνσης, προσοµοίωση εξετάσεων και αξιολόγηση για το σύνολο της παρουσίας των µαθητών είναι το Νέο Λύκειο που θα λειτουργήσει από το ερχόµενο διδακτικό έτος.Νέο στοιχείο είναι και το τέλος του καθορισµού συγκεκριµένης εξεταστέας ύλης, γεγονός που εκτιµάται ότι θα δυσκολέψει τη δουλειά των φροντιστηρίων, περιορίζοντας εποµένως την ανάγκη προσφυγής σε αυτά. «Το Νέο Λύκειο θα αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή των µαθητών. Ο νέος έχει δικαίωµα στη γνώση, αλλά έχει δικαίωµα και στη ζωή, στον ελεύθερο χρόνο και στη συµµετοχή», τόνισε η Αννα ∆ιαµαντοπούλου παρουσιάζοντας χθες τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ενώ έκανε λόγο και για την αντιµετώπιση της προσφυγής στα φροντιστήρια.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, που έχει αρκετές οµοιότητες (και διαφορές) µε το ∆ιεθνές Απολυτήριο (ΙΒ) το οποίο εφαρµόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, στην Α’ Λυκείου ο αριθµός µαθηµάτων µειώνεται από 16 σε 8 συµπεριλαµβανοµένης της ερευνητικής εργασίας, µε µείωση του συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας από 34 σε 32. Στη Β’ Λυκείου οι Κατευθύνσεις περιορίζονται από τρεις σήµερα (Θεωρητική - Θετική - Τεχνολογική) σε δύο (Α’ και Β’). Ο αριθµός µαθηµάτων µειώνεται από 17 σε 12 όπως και ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας από 34 ή 35 σε 33. Στη Γ’ Λυκείου οι Κατευθύνσεις γίνονται τρεις (Α’, Β’ και Α’ - Β’). Ο αριθµός µαθηµάτων µειώνεται από 16 σε 10, αλλά αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας από 31 σε 35 λόγω των προγραµµάτων εµβάθυνσης σε διάφορα µαθήµατα εντός του κανονικού ωραρίου.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
1.Ο νέος θεσµός της ερευνητικής εργασίας (πρότζεκτ) έχει στόχο να εξοικειώσει τους µαθητές µε τη µεθοδολογία της έρευνας, αλλά και τη διαθεµατικότητα. Η έρευνα θα αποκτήσει κοµβικό ρόλο στην αξιολόγηση του µαθητή καθώς θα βαθµολογείται ισότιµα µε τα υπόλοιπα µαθήµατα. Θα είναι υποχρεωτική και στις 3 τάξεις, θα γίνεται ανά τετράµηνο και οι εργασίες, ορισµένες από τις οποίες θα µπορούν να γράφονται στα αγγλικά, θα αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο ώστε να αποφεύγονται φάµπρικες αντιγραφών και πλαστών εργασιών. Προβλέπονται και οµαδικές εργασίες, για τις οποίες οι µαθητές θα βαθµολογούνται ανάλογα µε το κεφάλαιο που συνέγραψε ο καθένας. Το θέµα θα το επιλέγουν µέσα από 4 ευρείες θεµατικές ενότητες.

2.∆εν θα υπάρχει πλέον προκαθορισµένη εξεταστέα ύλη, τουλάχιστον µε τη µορφή που την ξέρουµε σήµερα. Η ύλη θα προέρχεται από ευρύτερο πεδίο, ενώ η αξιολόγηση για τα ΑΕΙ θα αφορά τη συνολική συγκρότηση του µαθητή. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό θα αποφασιστεί µαζί µε τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα.

3.Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης ακόµα και στη Γ’ Λυκείου. Επίσης, µέχρι Α’ Λυκείου θα µπορεί να γίνει αλλαγή από το Τεχνικό στο Γενικό Λύκειο χωρίς όρους, όµως όποιος αποφασίσει να αλλάξει τύπο λυκείου κατόπιν, θα έχει προϋποθέσεις που ίσως να φτάσουν και σε επανάληψη τάξης.

4.Παραµένουν υποχρεωτικά µαθήµατα η Ιστορία σε όλες τις τάξεις και τα Θρησκευτικά σε Α’ Β’ Λυκείου (στη Β’ Λυκείου µε τίτλο Θρησκεία και Κόσµος) ενώ γίνονται µάθηµα επιλογής στην Γ’ τάξη.

5.Τα µαθήµατα της Γλώσσας (Νέα και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία - Λογοτεχνία), η Ιστορία και σε µεγάλο βαθµό τα Μαθηµατικά συγκροτούν έναν πυρήνα µαθηµάτων γενικής παιδείας τα οποία θα διδάσκονται οι µαθητές ανεξάρτητα από την περαιτέρω εξειδίκευσή τους. 6.Στη Β’ και την Γ’ τάξη προβλέπεται προσοµοίωση εξετάσεων προαιρετικά για να εξοικειώνονται οι µαθητές.

7.∆ίνεται στους µαθητές δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον ωρών σε κάποια µαθήµατα για εµβάθυνση, ενώ καταργούνται τα µονόωρα µαθήµατα µε εξαίρεση τα Θρησκευτικά της Β’ τάξης.

«Περνάµε από ένα λύκειο αποστήθισης και παπαγαλίας σε ένα λύκειο ουσίας, σε ένα λύκειο όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες θα µπορούν να επιλέξουν Κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά και να εµβαθύνουν ανάλογα µε τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους επιδιώξεις» δήλωσε η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο για την Α’ Λυκείου, ενώ το 2012-13 θα είναι έτοιµα και τα νέα προγράµµατα σπουδών για τη Β’ και Γ’ τάξη.

Ο τοµεάρχης Παιδείας της Ν.∆.κ.

Αρης Σπηλιωτόπουλος προέβλεψε ότι το νέο σύστηµα θα ενισχύσει τα φροντιστήρια και κατηγόρησε το υπουργείο Παιδείας για προειληµµένες αποφάσεις, προσχηµατικό διάλογο, προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασµού.


Το Λύκειο σήµερα

34,7%
των εκπαιδευτικών έχουν πρόσθετα ακαδηµαϊκά προσόντα, όπως µεταπτυχιακά, κ.ά.

1.297

Λύκεια λειτουργούν. Στη Φινλανδία (µε πληθυσµό 5.300.000)

λειτουργούν 448 µονάδες και στην Πορτογαλία (10.600.000)

822: ∆ηλαδή στην Ελλάδα 1 µονάδα ανά 8.700 κατοίκους, στη Φινλανδία 1 ανά 11.900 και στην Πορτογαλία 1 ανά 12.900.

91,4%
διαθέτουν εργαστήρια Φυσικής - Χηµείας, το 97,2 εργαστήρια Πληροφορικής και το σύνολο των υπολογιστών είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιαδίκτυο. Το 98,5% εργάζονται µε πρωινό ωράριο.

1στους5
έλληνες µαθητές κατευθύνεται στο Τεχνικό - Επαγγελµατικό Λύκειο. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες µισοί και πλέον µαθητές κατευθύνονται στον τεχνικό κλάδο. 49
τα µαθήµατα στην Ελλάδα όταν στη Γαλλία είναι 26, στην Ισπανία 24, στην Ιταλία 30.

26η
η θέση στην Γλώσσα στην οποία κατατάσσονται οι µαθητές µας σε σύνολο 34 χωρών, στην 31η θέση στα Μαθηµατικά και στην 32η στις Φυσικές Επιστήµες (PISA).

900
εκατ. ευρώ η µέση ετήσια δαπάνη των οικογενειών σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ.

11
ANNA XALIKIA SAMIOY
01/06/2011 21:14
ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΦΥΣΙΚΗ Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΦΥΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥΛΑΣ ΤΗ ΘΕΣΗ Η ΥΟ ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
18/04/2011 15:14
Ούτε λόγος για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ!!!!!!!!!! Δηλαδή είναι γνωστά σε όλους τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας; Είναι γνωστά στα λυκειόπαιδα της Ελλάδας τα προγράμματα σπουδών των σχολών, οι Προοπτικές της κάθε σχολής, οι τάσεις της αγοράς εργασίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα Μεταπτυχιακά προγράμματα; Αυτό δείχνει η κατάργηση του ΣΕΠ από τα αναλυτικό πρόγραμμα.....
mentira
01/04/2011 11:36
δεν με ενοχλουν ουτε τα θρησκευτικα, ουτε η βιολογια, ουτε τα επιλογης μαθηματα, με ενοχλει η βαθμοθηρια ακομη και σε αυτα τα μαθηματα, απο τη μια τα βριζουμε και απο την αλλη παμε για το 20αρι.. εχει δοθει μεγαλο βαρος στην λεγομενη κλασικη παιδεια με αποτελεσμα οι μισες και πλεον ωρες να αφορουν , νεα ελληνικα, γλωσσα, λογοτεχνια, αρχαια, λατινικα, ιστορια και δεν θυμαμαι ποια αλλα μαθηματα αντι να παμε σε πιο εφαρμοσμενα μαθηματα και τεχνολογιες που θα δωσουν και υλικα αποτελεσματα μακροπροθεσμα , εμμενουμε στα θεωρητικα, καλη η κουλτουρα αλλα ας δουμε λιγο και την αναπτυξη δημιουργωντας νεους ερευνητες και επιστημονες τα φροντιστηρια δυστυχως δεν προκειται να εκλειψουν , οσο υπαρχουν καθηγητες που κονομανε απο ιδιαιτερα, οσο υπαρχουν ακαταλληλοι να διδαξουν αλλα και οσο υπαρχουν αδιαφοροι δασκαλο-υπαλληλοι..ακομη ομως και να εξαφανιστουν οι παραπανω, ταξη με 25-30 παιδια σε 45'' μαθημα τι να προλαβεις να κανεις;;; οσο για την κα Διαμαντοπουλου ποτε θα περασει νομο να μαθαινουμε μονο αγγλικα; μονο τυχαιο δεν ειναι το βιβλιο που ειχε γραψει στο παρελθον σχετικα με την αγγλικη γλωσσα.. επισης τυχαιο δεν ειναι οτι τα τελευταια χρονια σχολικοι συμβουλοι προτρυνουν τους δασκαλους στο δημοτικο να μην πιεζουν τα παιδια στην ορθογραφια..βαλτε σε νεο 15-20 ετων να γραψει κειμενο να δειτε ποσα διαμαντια θα ψαρεψετε..
Αριστείδης
31/03/2011 18:43
Θα προκόψουν τώρα τα Ελληνόπουλα. Οικονομία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, εταιρίες επίσης δεν υπάρχουν, επιστήμη επίσης δεν υπάρχει. Για ποιό λόγο πάνε και σπουδάζουν τα Ελληνόπουλα δεν μπορώ να καταλάβω. Στην ουσία γιατί πάνε στο λύκειο; Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω. Για να αμοίβονται με 700 ευρώ το μήνα;
Αριστείδης
31/03/2011 18:43
Θα προκόψουν τώρα τα Ελληνόπουλα. Οικονομία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, εταιρίες επίσης δεν υπάρχουν, επιστήμη επίσης δεν υπάρχει. Για ποιό λόγο πάνε και σπουδάζουν τα Ελληνόπουλα δεν μπορώ να καταλάβω. Στην ουσία γιατί πάνε στο λύκειο; Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω. Για να αμοίβονται με 700 ευρώ το μήνα;
ΝΙΦΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
31/03/2011 16:13
1.Πόσο σύγχρονο είναι ένα σχολείο με τα Θρησκευτικά υποχρεωτικό μάθημα ως την Γ Λυκείου? 2.Πόσο έντιμοι είμαστε όταν μιλούμε για πρότζεκτ εργασιών,παραβλέποντας τις "φαμπρικές "αντιγραφής στις διδακτορικές διατριβές,στο ανοιχτο πανεπιστημιο,στις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά? 3.Πότε θα σταματήσει ο λαϊκισμός και η εύκολη επίθεση στην "παραπαιδεία"?Ας αναγνωριστεί με ρεαλισμό και ωριμότητα η συνεισφορά των φροντιστηρίων (θαταν τολμηρό να φανταστεί κανείς την αξιοποίηση των φροντιστών ως μάχιμο εκπαιδευτικό δυναμικό στα σχολεία μας).
ΝΤΟΒΑΣ ΦΑΜΠΙΟ
31/03/2011 16:08
Επιτελους, αλλαζει το συστημα προς το καλυτερο. Η δικια μου η γενια, των 40δων εκπαιδευτικων που πηραν πτυχειο στο εξωτερικο και ειδαν τι κανουν οι αλλοι, ειναι σιγουρα πολυ ευχαριστημενοι απο τα τεκνομενα.Και κατι αλλο πολυ σημαντικο. Η Ελλαδα εχασε το παιχνιδι στις δεκαετιες 60/70 οταν ολοι διαλεγαν ουμανιστικες επιστημες.Και να σκεπτει κανεις, οτι τοτε δεν ειχαμε τιποτα.Αλλα που μυαλο για επενδυσεις,μονο εισαγωγες και ευκολο χρημα.Καμια μα καμια σκεψη για παραγωγικη διαδικασια.Τωρα πληρωνουμε τον λογαριασμο.
KG
31/03/2011 15:32
και τώρα οι μαθηταί καλούνται να αναγράψουν 100 φορές "τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο..": τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο τέρμα η παπαγαλία στο λύκειο
SPYROS
31/03/2011 15:18
Εγω τωρα γιατι δεν πειθομαι απο τις ''καλες προθεσεις'' του Υπουργειου Παιδειας? Ισως γιατι καθε 2 χρονια τουλαχιστον ολοι οι υπουργοι παιδειας αυτοσχεδιαζουν πανω στο σωμα της παιδειας και στα μυαλα των μαθητων και των δασκαλων και καθηγητων? Ισως γιατι ολοι λενε οτι θελουν να προωθησουν την κριτικη σκεψη και να εξαλειψουν την παπαγαλια? Ισως γιατι μετα τοσες και τοσες μετατροπες στην παιδεια, τα φροντηστηρια ζουν και βασιλευουν και τους γονεις των μαθητων ληστευουν? Ισως γιατι βλεπουμε το Υπουργειο Παιδειας να αναθετει την συγγραφη μαθητικων βιβλιων σε ημιμαθεις σχολικους συμβουλους (πχ, η περιωνυμη κα Ρεπουση ηταν αποφοιτος της γαλλικης φιλολογιας ομως προσπαθησε να μας πασαρει ενα ιστορικο βιβλιο οπου οι ελληνες ''συνωστιζονταν'' στην παραλια της Σμυρνης για να κανουν μπανιο ''η να αποφυγουν τον εναγκαλισμο με τους θερμοαιμους θαυμαστες τους τουρκους. Οπως η κα ΓΓ του Υπ. Παιδειας κα Δραγωνα με διπλωμα ανωτερης και οχι ανωτατης σχολης που τα ''εβαλε'' ακομη και με την Ακαδημια Αθηνων οχι πανω στις γνωσεις αλλα πανω στις πλατες των πολιτικων υποστηρικτων της, κλπ,κλπ). Ισως επειδη απο ολα τα σχολεια λοιπον τα εργαστηρια ερευνας και τεχνολογιας και μοιαζουν περισσοτερο με στρατοπεδα νεοσυλλεκτων? Για πολλα λοιπον ''ισως'' και αυτην την φορα δυσπιστω απεναντι στις ''καλες προθεσεις'' της κας Διαμαντοπουλου και της κας Χριστοφιλοπουλου.
Sakis Moussageas
31/03/2011 14:31
Δηλαδή θα εξαλειφθεί επιτέλους από την Ελληνική παιδεία το κλασικό"Μπαίνω τούβλο και βγαίνω ντουβάρι"?Εάν δεν γίνει επίσημο μάθημα το facebook και να δίνονται οι εξετάσεις με SMS.Δεν πρόκειται να δείτε αλλαγή στο ενδιαφέρον των μαθητών.
elena
31/03/2011 13:36
Αναμορφωμένα σχολειά θα έχουμε αναμορφωμένους δασκάλους και καθηγητές θα έχουμε? με υποχρεωτικά σεμινάρια παντώς τύπου? διότι ορισμένοι εχουν μείνει μακράν αδιάβαστοι... για να δούμε επιτηδίως γίνεται αυτό ..??
με δόλο?

900
εκατ. ευρώ η έση ετήσια δαπάνη των οικογενειών σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα αθήατα, σύφωνα ε πρόσφατα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ