∆ιευθυντής: 1 στους 2 κερδίζει

Από τους 40.000 εκπαιδευτικούς που θα υποβάλουν αίτηση θα επιλεγούν οι 20.000

, ΕΡΕΥΝΑ Του , Χρήστου Κάτσικα , xkatsikas@xkatsikas.gr   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/12/2010 07:00 |
 ∆ιευθυντής: 1 στους 2 κερδίζει

Πάνω από 40.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναµένεται να υποβληθούν στα Συµβούλια Επιλογής για τη στελέχωση περίπου 20.000 θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων το 2011.

Με τον νέο Ν. 3848/2010 καθορίστηκαν τα κριτήρια µε τα οποία αναµένεται να γίνει το 2011 η επιλογή περίπου 20.000 διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, η επιλογή θα αφορά περίπου 11.000 θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων και δηµοτικώνσχολείων, περίπου 3.000 θέσεις διευθυντών γυµνασίων και λυκείων, περίπου 500 θέσεις διευθυντών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ). Επίσης περίπου 6.000 θέσεις υποδιευθυντών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Στην επιλογή η οποία προβλέπεται να γίνει άνοιξη - καλοκαίρι του 2011 αναµένεται να λάβουν µέρος περισσότεροι από 40.000 εκπαιδευτικοί των δύο βαθµίδων. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν λήγει ταυτόχρονα στις 31/7.2015.

Ως διευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α’ και τουλάχιστον οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί τουλάχιστον πέντε έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθµίδας. Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.

β)Υποψήφιοι για τιςθέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ µπορεί να είναι:

n Για θέσεις διευθυντών γυµνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ. και ΕΠΑΣ, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.

n Για θέσεις διευθυντών ΣΕΚ, εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20. n Για θέσεις διευθυντών των ΕΕΕΕΚ, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.∆.

323/1993 και εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισµού σε θέσεις προσωπικού των ΣΜΕΑΕ ή υπηρετούν µε οργανική θέση στις ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.

n Για θέσεις διευθυντών στα γυµνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τουλάχιστον τρία έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των ακόλουθων τύπων σχολικών µονάδων µπορεί να είναι:

n Για θέσεις διευθυντών των ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ ή υπηρετούν µε οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και έχουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ∆∆Υ.

n Για θέσεις διευθυντώνστα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένηςγλώσσας, κατά προτίµηση της χώραςπροέλευσης της πλειονότητας των µαθητών,σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

n Για θέσεις διευθυντών στα µουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία, εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.

n Για θέσεις διευθυντών των πειραµατικών σχολείων των πανεπιστηµίων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθµίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Η επιλογή των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση θα γίνει την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2011

8
Λέλα
30/12/2010 00:05
Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά με τα σχόλια που γίνονται για τους εκπαιδευτικούς. Αναρωτιέμαι πώς η κοινωνία είναι πια τόσο μακριά απ'' τα σχολεία.
Κε Κώστα, ο Δ/ντής του δημοτικού σχολείου έπαιρνε πριν τις περικοπές 180 ευρώ μεικτά και ο Υπ/ντής 70 ευρώ το μήνα έχοντας την ευθύνη λειτουργίας όλου του σχολείου, την ασφάλεια μικρών και μεγάλων.
Κε asprogerakas, όντως είναι πολλές οι σχολικές μονάδες. Σκεφτείτε ότι τα Δωδεκάνησα είναι νομός. Θα μπορούσαν τα σχολεία να έχουν όλα ένα διευθυντή που θα φροντίζει για τη λειτουργία του κτιρίου, την υγεία των μαθητών σε καθημερινή βάση, θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της κάθε ξεχωριστής μονάδας είναι συνεπείς κλπ. Σκεφτείτε ότι στο λεκανοπέδιο μένουν 4.500.000 κάτοικοι. Ένας νομός... ένας Δ/ντής....
Σας βρίσκω πολύ γρήγορους και πολύ πρόχειρους στην κριτική ή μάλλον στην καταδίκη και τις βρισιές.
Νομίζω ότι αυτή η προχειρότητα και αυτή η ταχύτητα εξηγεί τα χρέη και την εικόνα της χώρας.
Τα σχολεία έχουν πολλά προβλήματα. Ως γονείς, ως γείτονες ελάτε κοντά, ρωτήστε, βοηθήστε όσο μπορείτε.
Κώστας
29/12/2010 21:29
Συμφωνώ με τους περισσότερους από τους άνωθεν. Διαφωνώ κάθετα με τον asprogeraka που μάλλον (σίγουρα) είναι εκτός εκπαίδευσης! μπήκε στο κλιπακι που μας ωθούν οι κύριοι κυβερνώντες, δηλαδή ο ένας να έρθει σε σύγκρουση με τον άλλον! όταν αποκτήσεις παιδιά φίλε μου και τα στείλεις σε κάποιο δημόσιο σχολείο, τότε θα θέλεις να έχεις να έχεις το δικό σου διευθυντή για να λες τα παραπονάκια σου... έτσι; όταν ένας διευθυντής κάνει καλά τη δουλειά του, τότε έχει πολλά στο κεφάλι του! με όλη την καλή διάθεση ένας νέος δάσκαλος
Dimitris Εκπαιδευτικός
29/12/2010 19:42
Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο αλλά στο σχολείο μου (ΕΠΑΛ) δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα διευθυντή. Οι ευθύνες πολλές και ο φόρτος εργασίας μεγάλος. Στα σχολεία δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικο όπως στο υπόλοιπο δημόσιο. Όλα τα κάνουν οι διδάσκοντες ως έξτρα εργασία. Τα χρήματα είναι ελάχιστα για τις θέσεις ευθύνης στα σχολεία και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς...
Κώστας Π.
29/12/2010 01:51
Δε συμφωνώ καθόλου...Εσείς που τα λέτε αυτά μάλλον δεν έχετε ιδέα από λειτουργία σχολικής μονάδας..Επειδή τυγχάνει να είμαι κι εγώ ένας από τα ...κοπρόσκυλα κατά τα λεγόμενά σας που ζω αυτή την κατάσταση εκ των έσω,μπορώ να σας διαβεβαιώσω με κάθε εικλικρίνεια ότι, όσο περνάνε τα χρόνια,η γραφειοκρατία στα σχολεία γίνεται αφόρητη και η κατάσταση γενικά όλο και πιο απαιτητική, με πολλά προβλήματα και πάρα πολύ άγχος... Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στατιστικά τα περισσότερα ψυχολογικά κ.α. προβλήματα υγείας από όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους...
ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28/12/2010 20:35
Επιθυμώ να επιλεγούν Δ/ΝΤΕΣ με διαγωνισμό και ΟΧΙ με συνεντευξη.
asprogerakas
28/12/2010 14:40
20.000 θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες!!! Γιατί δεν αρκεί ένας για τα σχολεία του κάθε νομού; Τι φαγοπότι είναι αυτό ωρέ παιδιά!!! Άρε κακομοίρη Έλληνα εργάτη από το ιδρώτα σου θα πληρώνονται όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι χαραμοφάηδες!!! Μετά λέμε θα πάει η Ελλαδίτσα μας μπροστά!!!
Κώστας
28/12/2010 13:55
Ασφαλώς ο νόμος δεν θα αναφέρει τα BONUS , που θα έχουν τα κομματόσκυλα και οι βουλευτογλύφτες !!!
Παναγιώτης Μ.
28/12/2010 13:29
Τους λυπάμαι, θα σκοτωθούν στη δουλειά. Διευθυντές και Υποδιευθυντές.