Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

17 Μαρτίου 201513 Νοεμβρίου 201430 Οκτωβρίου 201401 Σεπτεμβρίου 201415 Μαΐου 201423 Απριλίου 201402 Απριλίου 201417 Μαρτίου 201423 Ιανουαρίου 201416 Δεκεμβρίου 201303 Δεκεμβρίου 201317 Οκτωβρίου 201310 Οκτωβρίου 201304 Αυγούστου 201305 Ιουλίου 201302 Ιουλίου 201303 Ιουνίου 201328 Μαΐου 2013