Σαρκοζί

12 Ιουλίου 201408 Ιουλίου 201405 Ιουλίου 201404 Ιουλίου 201403 Ιουλίου 201402 Ιουλίου 201401 Ιουλίου 201422 Μαΐου 201412 Μαΐου 201401 Απριλίου 201421 Μαρτίου 201419 Μαρτίου 201405 Μαρτίου 201417 Φεβρουαρίου 201417 Ιανουαρίου 201411 Δεκεμβρίου 201309 Δεκεμβρίου 201330 Νοεμβρίου 201329 Οκτωβρίου 201308 Οκτωβρίου 201307 Οκτωβρίου 201308 Ιουλίου 201305 Ιουλίου 201317 Ιουνίου 201328 Μαρτίου 201315 Μαρτίου 201308 Μαρτίου 201306 Μαρτίου 2013