προεδρικές εκλογές 2017

20 Νοεμβρίου 201712 Νοεμβρίου 201722 Οκτωβρίου 201712 Οκτωβρίου 201720 Μαΐου 201708 Μαΐου 201707 Μαΐου 201705 Μαΐου 201704 Μαΐου 201703 Μαΐου 201725 Απριλίου 201724 Απριλίου 201723 Απριλίου 201721 Απριλίου 201705 Απριλίου 201703 Απριλίου 201729 Μαρτίου 201715 Μαρτίου 201724 Φεβρουαρίου 201723 Φεβρουαρίου 201714 Φεβρουαρίου 201729 Ιανουαρίου 201702 Μαΐου 201616 Δεκεμβρίου 201522 Σεπτεμβρίου 2014