Πλατινί

09 Μαΐου 201612 Ιανουαρίου 201621 Δεκεμβρίου 201511 Δεκεμβρίου 201521 Νοεμβρίου 201529 Οκτωβρίου 201519 Οκτωβρίου 201516 Οκτωβρίου 201515 Οκτωβρίου 201528 Αυγούστου 201528 Μαΐου 201526 Μαρτίου 201509 Μαρτίου 201504 Μαρτίου 201511 Φεβρουαρίου 201405 Δεκεμβρίου 2013