Μπόκο Χαράμ

01 Φεβρουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201825 Νοεμβρίου 201811 Οκτωβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201802 Ιουλίου 201813 Οκτωβρίου 201707 Μαΐου 201718 Ιανουαρίου 201709 Δεκεμβρίου 201620 Μαΐου 201614 Απριλίου 201631 Ιανουαρίου 201627 Δεκεμβρίου 201512 Δεκεμβρίου 201527 Νοεμβρίου 201503 Οκτωβρίου 201521 Σεπτεμβρίου 201531 Αυγούστου 201517 Αυγούστου 201503 Αυγούστου 201531 Ιουλίου 201512 Ιουλίου 201524 Ιουνίου 201515 Ιουνίου 201504 Μαΐου 201502 Μαΐου 201530 Απριλίου 201528 Απριλίου 201514 Απριλίου 201527 Μαρτίου 201520 Μαρτίου 201513 Μαρτίου 201512 Μαρτίου 201508 Μαρτίου 2015