Μπαν Κι Μουν

10 Ιουλίου 201420 Ιουνίου 201422 Απριλίου 201402 Απριλίου 201421 Μαρτίου 201403 Μαρτίου 201401 Μαρτίου 201431 Δεκεμβρίου 201319 Νοεμβρίου 201325 Σεπτεμβρίου 201318 Σεπτεμβρίου 201311 Σεπτεμβρίου 201330 Αυγούστου 201306 Μαΐου 2013