Μπαν Κι Μουν

24 Οκτωβρίου 201623 Οκτωβρίου 201621 Οκτωβρίου 201616 Οκτωβρίου 201623 Σεπτεμβρίου 201619 Σεπτεμβρίου 201617 Σεπτεμβρίου 201615 Ιανουαρίου 201609 Ιανουαρίου 201603 Νοεμβρίου 201518 Οκτωβρίου 201523 Ιουνίου 201528 Μαΐου 201520 Μαΐου 201517 Μαΐου 201505 Μαΐου 201526 Απριλίου 201505 Μαρτίου 201519 Ιανουαρίου 201518 Δεκεμβρίου 201404 Νοεμβρίου 201417 Οκτωβρίου 201414 Οκτωβρίου 201411 Οκτωβρίου 201428 Σεπτεμβρίου 201424 Σεπτεμβρίου 201423 Σεπτεμβρίου 201422 Σεπτεμβρίου 201420 Σεπτεμβρίου 201403 Σεπτεμβρίου 201403 Αυγούστου 201401 Αυγούστου 201421 Ιουλίου 2014