Κρήτη

25 Αυγούστου 201920 Αυγούστου 201918 Αυγούστου 201917 Αυγούστου 201912 Αυγούστου 201903 Αυγούστου 201902 Αυγούστου 201928 Ιουλίου 201927 Ιουλίου 201922 Ιουλίου 201921 Ιουλίου 201920 Ιουλίου 201919 Ιουλίου 201916 Ιουλίου 201915 Ιουλίου 201914 Ιουλίου 201913 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 201911 Ιουλίου 201910 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201904 Ιουλίου 201902 Ιουλίου 201927 Ιουνίου 201923 Ιουνίου 201922 Ιουνίου 201921 Ιουνίου 201918 Ιουνίου 201917 Ιουνίου 201915 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 2019