Καμπούλ

26 Φεβρουαρίου 201521 Φεβρουαρίου 201529 Νοεμβρίου 201428 Νοεμβρίου 201410 Νοεμβρίου 201409 Νοεμβρίου 201418 Οκτωβρίου 201402 Οκτωβρίου 201401 Οκτωβρίου 201429 Σεπτεμβρίου 201416 Σεπτεμβρίου 201422 Ιουλίου 201417 Ιουλίου 201424 Απριλίου 201421 Μαρτίου 201417 Ιανουαρίου 201411 Δεκεμβρίου 201325 Ιουνίου 2013