Ελληνική Προεδρία της ΕΕ

27 Ιουνίου 201415 Απριλίου 201428 Ιανουαρίου 201420 Ιανουαρίου 201417 Ιανουαρίου 201412 Ιανουαρίου 201407 Ιανουαρίου 201401 Ιανουαρίου 201430 Δεκεμβρίου 201312 Δεκεμβρίου 201304 Δεκεμβρίου 201326 Νοεμβρίου 201325 Νοεμβρίου 2013