Ελληνική προεδρία στην ΕΕ

20 Ιουνίου 201410 Μαρτίου 201414 Ιανουαρίου 201431 Δεκεμβρίου 201305 Δεκεμβρίου 201304 Δεκεμβρίου 201326 Νοεμβρίου 2013