Ελλάδα Ρουμανία

07 Σεπτεμβρίου 201422 Νοεμβρίου 201321 Νοεμβρίου 201320 Νοεμβρίου 201319 Νοεμβρίου 201318 Νοεμβρίου 201315 Νοεμβρίου 201314 Νοεμβρίου 201313 Νοεμβρίου 2013