γερμανικές εκλογές

23 Σεπτεμβρίου 201322 Σεπτεμβρίου 201320 Σεπτεμβρίου 201319 Σεπτεμβρίου 201318 Σεπτεμβρίου 201317 Σεπτεμβρίου 201316 Σεπτεμβρίου 201315 Σεπτεμβρίου 201313 Σεπτεμβρίου 2013