Αιτωλοακαρνανία

03 Μαΐου 202209 Σεπτεμβρίου 202101 Αυγούστου 202105 Μαΐου 202102 Μαΐου 202115 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202110 Οκτωβρίου 202010 Νοεμβρίου 201806 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201705 Νοεμβρίου 201611 Φεβρουαρίου 201605 Ιανουαρίου 201608 Αυγούστου 201502 Φεβρουαρίου 201512 Αυγούστου 201416 Νοεμβρίου 2013