Το σκανάρισμα των Γλυπτών και ο νέος «πόλεμος»

Το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας αντικρούει μέσω των «ΝΕΩΝ» την κατηγορία του Βρετανικού Μουσείου για παραβίαση του κανονισμού περί σάρωσης των εκθεμάτων