Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η νέα νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση, δηλώνει η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης (webcast) που διοργάνωσε η Ernst & Young Ελλάδας.

Μάλιστα σύμφωνα με την ΕΥ Ελλάδας οι συμμετέχοντες συμφωνούν στο ότι οι διατάξεις του νόμου θα συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις εταιρείες.

Τις παραπάνω απόψεις κατέθεσε το 81% των ερωτηθέντων. Το 82% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.