Θ. Δημόπουλος: Οι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας