Αν ταξιδεύετε προς την πόλη Wuhan, συνιστάται:

n
Να αποφύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά), τις αγορές ζώων και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης (όπως μη μαγειρεμένο κρέας)

n Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς

n Να πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι

Αν επιστρέφετε από την πόλη Wuhan και εμφανίζετε συμπτώματα, συνιστάται:

n Να αποφύγετε να ταξιδέψετε ενώ έχετε συμπτώματα

n
Να παραμείνετε στο σπίτι και να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι σας

n Να αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα

n
Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με ένα χαρτομάντιλο ή με το μανίκι (όχι με το χέρι) όταν βήχετε ή φτερνίζεστε