Ενα ευρύτατο δίκτυο από σανατόρια, οίκους αναπαύσεως και λουτροπόλεις προς χρήσιν των εργαζομένων έχει αναπτυχθή σ' ολόκληρη την Σοβιετική Ενωσι. Ξέροντας ότι οι δαπάναις γι' αυτά αντισταθμίζονται απόλυτα από τα κέρδη που προκύπτουν από την προφύλαξι της υγείας των εργαζομένων ή την ταχύτερη αποκατάστασί της και συνεπώς από την μεγάλη εξοικονόμησι ημερών εργασίας. Ο κανόνας είναι σοφός και όσο γρηγορώτερα τον καταλάβουν όσοι κατευθύνουν τα συστήματα περιθάλψεως στα διάφορα κράτη, τόσο θα πραγματοποιήσουν κέρδη πολύ ανώτερα από τις δαπάνες. Σημαντικός αριθμός από εργαζόμενους και σπουδαστές αναπαύεται επίσης στις λεγόμενες εκδρομικές τουριστικές βάσεις.