Στην Ελλάδα οι αυξήσεις
στις τιμές των καυσίμων γίνονται με την ταχύτητα του φωτός