Αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου θα χορηγείται ηλεκτρονικά  στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει συνολικές βεβαιωμένες, μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 5.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εκκρεμεί εντολή ελέγχου - και βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν ξεπερνούν τα τριάντα ευρώ. Με απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιείται το πάνω από 10.000 και διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του αποδεικτικού μέσω Διαδικτύου. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.